JEZU, PRZEMIENIAJ NAS, NA CHWAŁĘ SWOJĄ

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

nasza-duchowosc [2013/05/16 10:36] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Nasza duchowość ======
 +
 +==== Spis tematów: ====
 +  - [[nasza-duchowosc#Duchowość|Duchowość]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Konsekracja|Konsekracja]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Świeckość|Świeckość]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Formacja|Formacja]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Modlitwa|Modlitwa]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Apostolstwo|Apostolstwo]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Działalność|Działalność]]\\
 +  - [[nasza-duchowosc#Czym się różnimy|Czym się różnimy]]\\
 +
 +
 +==== Duchowość ====
 +
 +
 +Duchowość naszą kształtuje tajemnica Przemienienia Pańskiego, której wymiar trynitarny oraz ujawniona chwała Chrystusa stanowią dla nas przedmiot nieustającej kontemplacji.
 +
 +Kontemplacyjny charakter IŚPP wyraża się w szczególnej trosce o życie modlitwy, zwłaszcza chwalebnej. Modlitwa winna przenikać całe nasze życie kierowane ku Bogu w łączności z Chrystusem i z Jego zbawczym dziełem.
 +
 +Z naszego Taboru (góry modlitwy) schodzimy, by świadczyć o Bogu i Jego miłości objawionej w Chrystusie, a przez naszą konsekrację współdziałać w uświęcaniu świata od wewnątrz, wprowadzając wartości ewangeliczne - zwłaszcza sprawiedliwość, miłość i pokój we wszystkie dziedziny życia.
 +
 +{{ :zdjecia:przemienienie_03.jpg?nolink&200 |}}
 +
 +==== Konsekracja ====
 +
 +Przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęcamy się Bogu zobowiązując się do praktykowania rad ewangelicznych w świeckim życiu konsekrowanym.
 +
 +
 +Zobowiązania nasze są uznawane przez Kościół. Składamy je na ręce Odpowiedzialnej Naczelnej lub jej delegatki i wobec kapłana jako przedstawiciela Kościoła.
 +
 +
 +Śluby włączają nas do IŚPP. Wynika z nich wzajemna więź między członkinią a Instytutem obejmująca wszystkie dziedziny życia. Natura tej więzi zależy od tego, czy są one złożone tylko czasowo czy wieczyście.
 +
 +
 +Praktyka rad ewangelicznych jest wyrazem stawiania przez nas na pierwszym miejscu Boga i dóbr duchowych.
 +
 +==== Świeckość ====
 +
 +Jest istotną cechą naszego powołania, stanowi o jego specyfice i odróżnia nas od osób zakonnych. Powinna ona przenikać całą naszą duchowość i wyrażać się w stylu życia.
 +
 +==== Formacja ====
 +
 +W instytucie formacja jest sprawą niezwykle ważną. Od tego jak będziemy miały ukształtowane nasze wnętrza i sumienia, zależy nasze świadectwo, apostolstwo i także wierność powołaniu. Tym bardziej, że człowiek kroczący drogą świeckości konsekrowanej jest często zdany na siebie i w różnych okolicznościach życia powinien umieć odpowiedzieć na stawiane przed nim zadania.
 +
 +Formacja w instytucie dzieli się na czasową - do ślubów wieczystych i stałą - po ślubach.
 +
 +**Formacja czasowa przebiega w trzech etapach:**\\
 +  - Okres kandydatury. trwający zazwyczaj kilka miesięcy ma na celu zapoznanie się z podstawami świeckiego życia konsekrowanego i specyfiką IŚPP.\\
 +  - Formacja początkowa (aspirantura), trwająca zasadniczo trzy lata, obejmuje: głębsze poznawanie wymagań świeckiej konsekracji w IŚPP, połączone z praktyką życia według rad ewangelicznych, wprowadzenie w wybrane zagadnienia psychologii osobowości, uzupełnianie lub zdobywanie wiedzy religijnej, życie według przyjętych w Instytucie zobowiązań, szczegółowo ustalonych z Odpowiedzialną za formację.\\
 +  - Formacja junioratu: po złożeniu pierwszych ślubów aspirantka staje się członkiem zwyczajnym Instytutu i przechodzi do junioratu, który trwa przeciętnie pięć lat. Kończy się złożeniem ślubów wieczystych.\\
 +
 +**Formacja stała.**\\
 +Formacja członków nie kończy się z chwilą złożenia ślubów, lecz trwa do końca życia. Instytut stara się o dostarczenie odpowiednich pomocy i środków formacji, ale każdy osobiście jest odpowiedzialny za należyte ich wykorzystywanie.
 +
 +==== Modlitwa ====
 +
 +Modlitwa stanowi konieczny fundament naszego apostolskiego życia konsekrowanego w świecie. Jest ona wyrazem naszego miłowania Boga, znakiem wierności powołaniu i warunkiem wytrwania na jego drodze. Jako wspólnota żyjąca w oparciu o Tajemnicę Przemienienia Pańskiego szczególnie cenimy modlitwę kontemplacyjną.
 +Dążymy do tego, by utrzymać stały, modlitewny kontakt z Bogiem i przez wszystko, co robimy, oddawać Jemu chwałę.
 +
 +**A.** Staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii w jak najpełniejszy sposób.\\
 +**B.** Przeznaczamy codziennie przeciętnie pół godziny na modlitwę wewnętrzną.\\
 +**C.** W duchu łączności z całym Kościołem odmawiamy liturgiczną Modlitwę Godzin.\\
 +
 +Spośród różnych form modlitwy szczególnie bliska jest nam modlitwa chwalebna. Chcemy przez nią wielbić Boga także za tych, którzy Go nie wielbią i tam, gdzie nie jest On chwalony.
 +
 +
 +==== Apostolstwo ====
 +
 +Apostolstwo rozumiemy jako postawę czynnej miłości do ludzi, wyrażającą się w trosce o ich prawdziwe dobro. Mamy świadomość że Tym, który działa jest Bóg, dlatego też całe apostolstwo powinno być przeniknięte modlitwą.
 +
 +IŚPP nie podejmuje określonych dzieł apostolskich, ale stara się rozwijać i pogłębiać ducha apostolskiego u swoich członkiń oraz inspirować je do działania.
 +Terenem naszego oddziaływania apostolskiego jest przede wszystkim środowisko, w którym żyjemy (rodzina, miejsce pracy, znajomi, parafia i wszelkie wspólnoty, przez które uczestniczymy w życiu Kościoła i społeczeństwa). We wszystkich okolicznościach życia staramy się czynem i słowem świadczyć o Chrystusie.
 +
 +
 +==== Działalność ====
 +
 +Jako osoby świeckie angażujemy się w rozmaite dziedziny działalności i bierzemy czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, zgodnie z naszymi zainteresowaniami i możliwościami oraz potrzebami środowiska.
 +
 +Istotną dziedziną naszych zaangażowań jest praca zawodowa. Traktujemy ją jako udział w Bożym dziele stworzenia. Jest ona dla nas służbą ludziom w miłości. Staramy się stale podnosić kwalifikacje zawodowe i wykonywać podjętą pracę odpowiedzialnie.
 +
 +W miarę możliwości angażujemy się także w różne dziedziny działania i apostolstwa Kościoła - w parafii, diecezji i w Kościele powszechnym.
 +==== Czym się różnimy ====
 +
 +**Czym instytuty różnią się od zakonów bezhabitowych?**
 +
 +Członkowie instytutów różnią się od zakonów w wielu aspektach: __stylem życia__,  __celem swojego istnienia__, __wypełnianiem ślubów__.
 +
 +**Styl życia:** osoby z instytutu najczęściej mieszkają same lub w rodzinach (siostry bezhabitowe mieszkają w klasztorach lub we wspólnych domach). Podejmujemy pracę jako osoby świeckie i jesteśmy też same odpowiedzialne za jakość tej pracy. Traktujemy ją jako jeden z aspektów apostolstwa.
 +
 + **Cel istnienia i powołania:** głównym celem istnienia IŚPP jest apostolstwo w świecie i niejako od strony świata. Tzn. działamy w nim jak osoby, które znają świat i chcą go przemieniać na Bożą chwałę.
 +
 + **Nasze śluby** realizujemy nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku zakonów, np. ubóstwo: nie rezygnujemy z majątku, czy pensji na rzecz swojej wspólnoty IŚPP. Staramy się jednak zarządzać dobrami materialnymi nie jako właściciele, ale jako szafarze. Tzn. traktujemy te dobra jako otrzymane od Pana Boga i z ich wykorzystania będziemy musiały Jemu zdać sprawę. Większe wydatki konsultujemy z naszymi odpowiedzialnymi. Staramy się także przychodzić z pomocą potrzebującym.
 +
 +
 +
 +====== ======
 +<html><hr color="#1b3862"></html>
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
  
Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.